מימון ישיר - הלוואה לרכישת רכב עד 200,000 ש"ח
חדש או יד שנייה בריבית אטרקטיבית.

מימון ישיר - הלוואה לכל מטרה עד 80,000 ש"ח
בריבית אטרקטיבית ללא שליחת טפסים